Došlo opravdu k Biblické potopě světa?

4. 07. 2010 7:00:00
V dnešním příspěvku chci poukázat na jeden z několika významných příběhů v Bibli, který se rozhodně nestal ani vzdáleně tak, jak je v Bibli popisováno. Proč je důležité uvědomit si existenci těchto problémů rozeberu později, v jiném textu.

Shrnutí příběhu o potopě

Bible věnuje příběhu o potopě kapitoly 6-9 1. knihy Mojžíšovy.

Lidé se po stvoření stali příliš hříšnými, za což se je po počáteční rozmrzelosti a zklamání Bůh rozhodl potrestat tím, že je vyhladí z povrchu Zemského, a to i se všemi suchozemskými zvířaty, ptáky a dalšími živočichy. Přežít nechal jen bohabojného Noeho s rodinou. Uložil mu postavit velikou Archu, do které se vejdou všichni suchozemští živočichové po dvou, a pár vyjmenovaných druhů (tzv. čisté druhy) ve více kusech. Jak Bůh řekl, tak udělal, a zaplavil celou Zeměkouli až po vrcholky nejvyšších hor gigantickou potopou. Potopa trvala cca rok, Noe přežil s rodinou a celou ZOO v Arše na hladině. Poté vody opadly a Noe byl zachráněn a připraven pro "nový začátek". Připravil Bohu coby výraz díků zápalnou oběť, a Bůh, uspokojen libou vůní zápalné oběti (Gn 10:21) slíbil, že už něco podobného nikdy neudělá, ani když budou lidé zase hřešit.

Jak příběh chápat?

V zásadě jsou tři možnosti:

1) je možno celou záležitost brát jako "obraz", podobenství, nebrat ho doslova, a smířit se s tím, že k žádné potopě, lokální ani globální, nikdy nedošlo. Nabízí se ovšem logická otázka, ČEHO obraz popř. podobenství by to celé mělo být. Dále, na potopu je odkazováno na řadě míst Starého zákona jako na REÁLNOU událost, a stejně tak i z Nového zákona (např. velmi obsáhle viz. Mt 24:37-79). Navíc vezměme v úvahu Ježíšův výrok

Mt 5:17 „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.
Mt 5:18 Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní.

Pokud bychom to celé nebrali vážně, pak tím relativizujeme celou Bibli.

2) je možné brát Bibli vážněji, a říct že potopa se opravdu stala, jen nebyla globální, ale lokální. Toto vysvětlení je však zcela neuspokojivé. Za prvé, to že Božím záměrem bylo opravdu zlikvidovat CELÉ stvoření, VŠECHNY lidi na Zemi kromě Noeho je v Gen 6-9 i jinde ve SZ i NZ řečeno mnohokrát, a VELMI jasně. Za druhé, jaký smysl by v takovém případě dávalo, aby Bůh přikázal Noemu stavět Archu, když stačilo popojít o pár desítek/stovek kilometrů dál? Rozhodně by to Noemu i s rodinou trvalo mnohem kratší dobu, než stavět v pár lidech obrovskou loď. Obdobně by nemělo smysl brát do archy zástupce každého druhu zvířat, když tato by tak jako tak přežila na jiném místě Země. A do třetice, pokud byly zaplaveny "nejvyšší hory" v Izraeli, pak by potopa byla nutně celosvětová z pochopitelných fyzikálních důvodů.

3) je možno brát příběh o potopě doslova. Tato možnost je IMHO z hlediska křesťanství nejupřímnější, nesnaží se alespoň nic "okecávat" a relativizovat. Zastávají ji kreacionisté a konzervativní křesťanští fundamentalisté všeho druhu. Pojďme se podívat blíže na problémy s ní spojené.

Příběh o potopě braný doslova

Problém odkud se vzalo odhadem 1,5 miliardy krychlových KILOMETRŮ potopní vody (3 km do výšky po celém povrchu Země, a to počítám s kreacionisty postulovaným, leč neobhájeným předpotopním Zemským povrchem s mnohem menšími výškovými rozdíly než dnes) a kam se tato voda ztratila je obecně známý, a ačkoliv je zcela relevantní, nebudu se jím zde zabývat. Může si na něj zkusit odpovědět každý sám.

Stejně tak je široce známá otázka, jak se mohla vlézt na archu všechna zvířata včetně krmiva a pití (!!!) na rok dlouhou plavbu, a jak se mohl Noe s rodinou stíhat o ty tisíce a desítky tisíc druhů starat (vybírat mrvu, krmit šelmy (čím?) atd.). S uspokojivým vysvětlením ze strany kreacionistů jsem se doposud nesetkal.

Závažnejší otázka však je, jakou zanechala tak monstrózní událost stopu v geologickém záznamu. Odpověď zní, že po podobné události není v geologickém sloupci ani stopa. Kreacionisté se snaží poukázat na fakt, že po celém světě, včetně vrcholků mnohých hor, se nacházejí sedimentární horniny, a přičíst tedy na vrub potopě celý geologický sloupec (nebo jeho výraznou část). Lze ale snadno ukázat, že toto vysvětlení z mnoha důvodů neobstojí.

1) vrstvy usazenin jsou SYSTEMATICKY nejslabší na dně moří, a nejsilnější na pevnině. Pokud by vrstvy sedimentů vznikly potopou, bylo by tomu právě naopak.

2) v geologickém sloupci je mnoho útvarů, které nemohly vzniknout pod vodou, jako např.
- nory suchozemských živočichů
- zprohýbané, nakloněné, či jinak deformované sedimentární vrstvy, shora erodované, a poté překryté novými vrstvami sedimentů. Při jednorázové potopě zjevně podobná struktura nemohla vzniknout. (viz. třeba zde http://i49.tinypic.com/25at10m.jpg )
- na mnoha místech geologického sloupce, ale v různých výškách, se nacházejí mnohdy skvěle zachované ekosystémy, pralesy včetně kořenového systému.
- a spoustu dalších

3) v geologickém sloupci se nacházejí fosilní organismy, které jsou nepřehlédnutelným způsobem roztříděné. Například
- zkameněliny moderních kočkovitých šelem se systematicky nacházejí v nejhornějších vrstvách geologického sloupce. Nebyla nalezena ŽÁDNÁ zkamenělina např. lva, leoparda, geparda, kočky či čehokoliv obdobného, starší než cca 10 milionů let.
- nikdy nebyla nalezena ŽÁDNÁ zkamenělina kytovce (delfína, velryby) starší než cca 60 milionů let.
- žádný hroch, slon, nosorožec, ani žádný podobný savec se nenachází ve vrstvách starších než 100 milionů let; naproti tomu dinosauři, tvarem těla i hmotností slonům a nosorožcům mnohdy velmi podobní, se v těchto vrstvách nacházejí.
- není známa fosílie žádného moderního ptáka, starší než 150 milionů let
- žádná kvetoucí rostlina, ani její pyl, nebyla nalezena ve vrstvách starších než pár desítek milionů let. Přitom pyly jehličnatých dřevin byly nalezeny ve vrstvách mnohem starších.
- atd.

4) vzhledem k mnoha smrtelným chorobám, které napadají jen jeden druh živočicha by např. Noeho rodina musela být prolezlá syfylis, kapavkou, tasemnicemi, příušnicemi, spalničkami, černými neštovicemi, ebolou, HIV, morem, tyfem, cholerou, sloní nemocí, malárií, atd. atp. což by pro ně mohl být poměrně značný problém.

5) jak by asi bylo možné, aby např. klokani dohopkali z oblasti Středozemního moře do Austrálie, právě jen do Austrálie a nikam jinam, a to přes moře? Lemuři právě a jen na Madagaskar, semena Eukalyptových stromů by zřejmě větrem musela doplachtit zase jen do Austrálie a nikam jinam, stejně tak pomalí a neohrabaní koalové, a obdobně s tisíci dalšími endemickými druhy rostlin i živočichů, žijícími prakticky na každém ostrově po celém světě.

6) doporučuji každému kdo koketuje s myšlenkou potopy, ať se zamyslí jak asi musel vypadat ekosystém PO POTOPĚ (po celém světě kilometrové nánosy bahna, ...) a čím se asi zvířata živila. Čím se živily po vylodění šelmy, co žrali býložravci, co když velká šelma sežrala člena na Zemi jediného páru nějakého živočicha, antilopy, gazely, ...

7) pod potopními usazeninami by musel být k nalezení pohřbený předpotopní terén. Nic takového ale nenacházíme, a to nikde.

8) 3 kilometrová vrstva vody (a mnozí kreacionisté mluví o tom, že vody muselo být ještě méně - aby měli usnadněné vysvětlování, odkud se vzala a kam se ztratila) po sobě asi těžko zanechá mnohde až 4600 m usazenin! (viz. např. http://en.wikipedia.org/wiki/Geologic_time_scale nebo http://www.talkorigins.org/faqs/geocolumn/)

Toto by jako letmý nástin snad mohlo stačit, zájemcům o další studium doporučuji např. http://www.talkorigins.org/faqs/faq-noahs-ark.html

Pokud by někdo chtěl poukázat na Boží všemohoucnost s tím, že mohl potopní vody "přičarovat" a za rok zase "odčarovat", zvířata na arše mohl uspat zimním spánkem, a to i v případech kdy příslušný druh zimním spánkem neusíná, jakož i udělat spoustu dalších zázraků kterými by se mnou položené otázky vysvětlily, odpovídám, že pak nebyl žádný důvod aby celý trest realizoval nesmírně neefektivní potopou. Mohl prostě lusknutím svých Božských prstů vytvořit zcela nový ekosystém na celém povrchu Země s Noem s rodinou uprostřed.

Zajímavá úvaha může být na téma, proč, když už takhle "začínal znovu", "neresetoval" Adamův a Evin dědičný hřích... jak se to slučuje s jeho nezměrnou láskou k lidem, o které křesťané tak rádi mluví?

Závěr
Výše uvedenými argumenty považuji za prokázané, že k Biblické potopě světa nikdy nedošlo. To staví křesťany před zajímavý problém: Měli by vysvětlit jaký přesně význam storry o potopě v Bibli má, proč se o potopě jako reálné události zmiňuje i sám Ježíš, když k ní nikdy nedošlo, a hlavně: pokud celou tak významnou část Genesis je nutno číst zcela jinak než jak byla napsána (a těším se na vysvětlení JAK) pak čemu v Bibli vůbec věřit? Jak mít jistotu, že ta která pasáž (např. Ježíšovo zmrtvých vstání) nemá ve skutečnosti také diametrálně odlišný význam? Třeba Ježíš nikdy z mrtvých nevstal a je to zase jen obraz kdo ví čeho, a my to jen špatně chápeme? Třeba neměl lidi spasit, ale spasení je také jen "obraz"...?

Podle mého názoru neplatnost příběhu o potopě značně oslabuje samotné základy křesťanství.

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Autor: Michal Hanko | neděle 4.7.2010 7:00 | karma článku: 15.94 | přečteno: 2081x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Společnost

Jiří Turner

Dvojí kvalita sexu v EU

Po té, co byl vyřešen - nevyřešen problém dvojí kvality potravin, klepou na dveře Evropského parlamentu ti, jenž mají v dvourychlostní Unii zařazený první stupeň či volnoběh se svým požadavkem zrušení dvojí kvality sexu.

22.4.2019 v 0:50 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 75 | Diskuse

Marie Voříšková

Přeji šťastné Velikonoce všem. Klidně i sluníčkářům !

Protože jinak už ničemu nerozumím. Čtu o “Krvavých Velikonocích na Srí Lance”. A včera mě nějaký uživatel Fb “Milion chvilek pro demokracii” pozval na “Pochod za nezávislost justice!”.

21.4.2019 v 16:18 | Karma článku: 20.43 | Přečteno: 455 | Diskuse

Lubomír Stejskal

K teroru na Srí Lance

Z velikonočního rozjímání mě vytrhl ďábelský čin. Jeden z nejhorších svého druhu. Praha je od Kolomba vzdálená přes sedm a půl tisíce kilometrů. Přesto mým nitrem nedělní (21/4) teroristický masakr otřásl.

21.4.2019 v 14:59 | Karma článku: 30.62 | Přečteno: 802 | Diskuse

Zdeňka Ortová

Tady už člověk nemůže mít ani vlastní myšlenku

Taky vám dneska připadá všechno tak nějak předpřipravené? Chcete si přečíst novinový článek a autor vám v něm hned šikovně podsouvá, co si o něm máte myslet.

21.4.2019 v 14:07 | Karma článku: 34.90 | Přečteno: 1025 | Diskuse

Tomáš Vyoral

Papež a 16letá záškolačka. Zástupce boha se setkal s bůžkem klimatických aktivistů

Velký třesk 2.0. Švédská mediálně-politická hvězda - 16letá aktivistka bouřící proti globálnímu oteplování se potkala s papežem Františkem. Ten jí řekl, ať "pokračuje" (v žádoucí politické agendě). Co je zdrojem dívčiny autority?

21.4.2019 v 13:11 | Karma článku: 39.51 | Přečteno: 1323 | Diskuse
Počet článků 12 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1606

Matematik, absolvent přírodovědecké fakulty MU, nyní pracuje jako analytik.

Najdete na iDNES.cz